De bark "Henriëtta" 

 De "Henriëtta" in 1865, zeilende in het Kanaal bij het eiland Wight.           Aquarel van Jacob Spin.

De houten 3-mast-bark "Henriëtta" werd gebouwd op de werf "Het Witte Kruis" te Amsterdam voor eigen rekening van de werf/rederij Jeremias Meyjes & Zoonen te Amsterdam.

De werf "Het Witte Kruis" in Amsterdam.

Ze liep op 19 mei 1855 van stapel en kreeg het onderstaande officiele "Bewijs van Toegang" toegekend. 

Het schip was 127 voet lang, 30 voet breed en 19 ½ voet hol. De inhoud bedroeg 228 gemeten lasten of 432 tonnen. De onderscheidingstekens van dit schip waren: N.W.R.L. 

De "Henriëtta" deed 32 reizen naar het Middellandse Zeegebied, Nederlands Oost-Indië, Noord- en Zuid-Amerika en de Oostzee.

Voorts vermelden deze jaarboekjes dat de "Henrietta" tot 1881 een bark was met een meting van 432 tonnen, en dat daarna sprake was van een 3-mast Schoener (3/m Sch.), met een nieuwe meting van 378 tonnen. Dit moet wel het zelfde schip zijn geweest, want in beide gevallen wordt het bouwjaar 1855 vermeld. Het is dus aannemelijk dat in het jaar 1881 het schip van Bark naar 3-mast Schoener werd omgebouwd, dat gebeurde wel vaker. Bovendien werden er in de periode 3 augustus 1879 t/m 7 mei 1881 geen reizen met het schip gemaakt. Het schip kan toen grondig gerestaureerd zijn en omgebouwd.

Men heeft getracht het schip in 1881 te veilen voor f. 8.000,00, doch dat is toen niet doorgegaan. Uiteindelijk werd het schip op 28 april 1886 in het openbaar geveild.

De nieuwe eigenaar, kapitein J. Schuitema uit Delfzijl, kocht voor f. 3700,00 het schip en werd later onder dezelfde naam "Henriëtta" bevaren.

Op 22 november 1888 kenterde (*kapseizen) de "Henriëtta" voor Cuxhaven, na 33 jaar in de vaart te zijn geweest, waarbij kapitein Schuitema en 2 bemanningsleden verdronken.