De Equipage

De gezagvoerder op deze 10de reis was Jan Rinse Brouwer, die in 1826 te Nes werd geboren uit een oud Amelander zeemansgeslacht. Gedurende de 9de reis naar Padang met de "HenriĆ«tta" was hij nog 1e stuurman op deze bark. Zijn vader, Rinse Jans Brouwer, werd in Nes in 1830 Doopsgezind gedoopt, was getrouwd met Aukje van Gorkum en was eveneens zeeman van beroep. Deze vertrok in 1837 naar Leeuwarden met zijn gezin. Zijn grootvader was ook een Amelander kapitein, die o.m. in 1789 met zijn schip vanuit Amsterdam naar Riga voer.

Kapitein Jan Rinse Brouwer.

De kapiteinsvlag van Jan Rinse Brouwer van het Amsterdamse College Zeemanshoop.

Onder de bemanning bevonden zich onder meer, buiten de kapitein, nog 7 andere Amelanders, zoals de hieronder staande "Lijst der Equipage" dat laat zien.