Goederen die in Padang werden ingenomen voor de terugreis

Goederen:          p Last

Koffy                      ,,            ƒ. 105                         beladen door de Firma

Peper                     ,,            ƒ. 110                         Z.F. v. Leeuwen & Co Rotterdam 

Cassa                     ,,            ƒ. 117,50                    Dummhert & Co Amsterdam

Huiden                   ,,            ƒ. 115                         namen voorts nog eenige

Gom Elastiek         ,,            ƒ. 110                         regalen mede en een

Dammar & Noten  ,,            ƒ. 110                         goud horologie ter

Gutta Percha         ,,            ƒ. 110                         waarde van ƒ. 500,

Foeli                      ,,            ƒ. 110                          Zijnde de vracht ƒ.22545,65

Tabak                     ,,           ƒ. 110                          buiten de passagiers portages.

Gom Benzoem        ,,           ƒ. 110

Rotting                   ,,            franco

 

was getekend: J.R.Brouwer