Inleiding

 In de archieven van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en van het Rijks Archief te Haarlem trof ik een interessant scheeps-journaal aan, dat in 1867 is opgemaakt door de kapitein. Het betrof de 10e reis van het Nederlandse barkschip  "Henriëtta", vanuit Amsterdam naar Padang in het voormalige Nederlands Oost-Indië. 

Van dit journaal heb ik in 2005 een boekje gemaakt, dat verkrijgbaar is bij het Cultureel-Historisch Museum "Sorgdrager" te Hollum op Ameland. Op deze website citeer ik daaruit. De cursieve tekst is woordelijk overgenomen uit het oorspronkelijke journaal.

Gedurende de 7de reis van van 4 juli 1863 tot 19 mei 1864 overleed op 10 januari 1864 aan boord van dit schip de tweede stuurman Hendrik Jurjens Bleeker, afkomstig van Ameland en broer van mijn overgrootvader, in de Oost-Indische wateren. Vandaar mijn interesse om in 1990 een historisch onderzoek te doen naar ook de geschiedenis van de historie van dit schip en van Hendrik Jurjens Bleeker. Ook hieraan heb ik in 2005 een apart boekje gewijd en is eveneens nog steeds verkrijgbaar bij het Cultureel-Historisch Museum "Sorgdrager" te Hollum op Ameland.

Opmerking:  De meeste ingevoegde plaatjes dienen alleen om de website wat te verduidelijken en komen dus niet in het oorspronkelijke journaal voor.

Het geeft een duidelijk beeld van wat er zich zoal voordeed op een zeereis in die tijd naar het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Hieronder is de route vermeld die het schip in 1867 voer, met diverse locaties gedurende deze reis.

 

 De route van de "Henriëtte" in 1867 van Amsterdam naar Nederlands Oost-Indië.

Laatste wijziging: 18 juli 2011.